Αναγνώστες

Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2012

ΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΡΕΜΠΕΤΙΚΑ

Τραγούδια του περιθωρίου, του τεκέ και της παρανομίας, τραγούδια ενός απαγορευμένου και εκτός ορίων κόσμου, τραγούδια που αμφισβήτησαν το κατεστημένο και απαγορεύτηκαν το 1936 από τη δικτατορία του Ιωάννη Μεταξά.